Blog na temat malarstwa współczesnego i obrazów prowadzony przez Galerię TouhchofArt

Jerzy Nowosielski – człowiek łączący różne światy

Jerzy Nowosielski to jeden z najważniejszych polskich malarzy współczesnych, którego prace spotyka się w zasadzie we wszystkich istotnych kolekcjach sztuki współczesnej, zarówno tych prywatnych, jak i w zbiorach państwowych. Zdobią też świątynie różnych wyznań.

Jego twórczość i życie przesycone były wieloma dwoistościami, co spowodowało, że stał się artystą bez precedensu, poza obowiązującymi kanonami oraz nurtami stylistycznymi.

Magdalena Wrzesień, Mandyliona wg Jerzego Nowosielskiego

Świecki i duchowny

Pierwiastek religijny jest widoczny w całej sztuce Jerzego Nowosielskiego. Najsilniej przemawia oczywiście w kompozycjach typowo sakralnych, pojawia się także w każdej kompozycji o świeckiej tematyce.

W przypadku tego artysty fascynacja religią występuje nie tylko w dokonaniach malarskich. Nowosielski wychował się na granicy dwóch wyznań. Został ochrzczony w obrządku katolickim oraz prawosławnym. Od dziecka znał oba ryty ceremonialne.

W pewnym momencie życia fascynacja Wschodem przeważyła i artysta zwrócił się w stronę prawosławia. Przez krótki czas w 1942 roku był nawet mnichem w Ławrze Poczajowskiej. Szybko jednak powrócił do życia świeckiego, rozwijając jednak nieustannie swoją duchowość poprzez niezwykłe dzieła sztuki.

Teoretyk i praktyk

Jerzy Nowosielski był nie tylko wybitnym malarzem, który stworzył olbrzymią ilość genialnych płócien oraz polichromii.

W swoich dziełach teoretycznych, a zwłaszcza w „Wokół ikony” (1985) oraz „Inność prawosławia” (1991) dał dowód swej głębokiej wiary oraz zapatrywań na współczesną sztukę, która jego zdaniem powinna być mocno osadzona w tradycji, otwarta na eksperymenty oraz pełna intelektualnego przekazu.

Klasyczny i nowoczesny

Gdy patrzymy na dzieła Jerzego Nowosielskiego, uderza nas hieratyczność i klasyczność kompozycyjna. Artysta czerpał bowiem z tradycyjnych technik oraz rozwiązań wypracowanych przez pisarzy ikon.

Równocześnie jednak był bardzo nowoczesny i odważny, nie stroniąc od przełamywania powszechnie znanych wzorców. Zawsze jednak pozostawał z nimi w ciągłym dialogu, tworząc dzieła o niezwykłym ładunku emocjonalnym. Jest on obecny w każdym dziele, bez względu na to, czy patrzymy na scenę religijną, rodzajową czy też tak popularne w jego wykonaniu portrety.

Obrazy Nowosielskiego są swoistym credo artysty, pełnego wiary i sztuki. Należą do ciekawych zagadek malarsko-intelektualnych, stworzonych nie tylko przez artystę, ale też intelektualistę oraz prawdziwie religijnego człowieka.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*