Back to Top
Saving on the server...
Malarstwo Ewy Żelazny-Machury to powiew kolorów i linii. Autorka ma malarskie wizje, które potrafi przenieść na płótno. To ważne, gdyż nie każdy artysta to co „widzi” w głowie, potrafi urzeczywistnić w dziele sztuki plastycznej, Ewa ma tą umiejętność. Artystka przez wiele lat pracowała jako konserwatorka zabytków. To ważne dla jej rozwoju twórczego. Każde obcowanie ze sztuką wpływa dodatnio, szczególnie u twórców, wzbogacając ich wrażliwość, wzniecając bujność pomysłów, U Ewy jest to widoczne. Autorka nie boi się śmiałych ruchów pędzla, raczej swobodnie rzuca się na powierzchnię powstającego obrazu. Inspiracją może być jakiś fragment realnego świata, ale później to ona tworzy malarskie wariacje na jego temat. Jest to świat kolorów wijacych się jak spienione wody górskiej rzeki lub idąc dalej w szaleństwie tworzenia, jak spienione strugi z grzmotem spadające z wysokiego urwiska. Malarstwo Ewy godne jest interpretacji przez oglądającego. Każdy obraz jako samodzielne dzieło sztuki, może być inspiracją dla innego artysty lub poety. Dla samej twórczyni to także ważne, gdy ostatni obraz może być inspiracją do następnego. Malarstwo abstrakcyjne Ewy to sztuka spontanicznego natchnienia przeistaczającego się w obrazy. Nie byłoby tych wizji bez wieloletniego obcowania autorki ze sztuką i pięknem w pojęciu najszerszym. Bogumił Wtorkiewicz
 
Painting of Ewa żelazny-Machura is a breath of color and line. The author has picturesque visions that she is able to transpose on canvas. This is important because not every artist is able to make what seen in mind come real in a masterpiece of art. Eve acquires this ability. The artist has worked as a monument conservation officer for many years. It is important for her development of creativity. Any herding with art has a positive effect, particularly in artists, enriches their sensitivity, enkindling exuberance of ideas. In Eve’s it is visible. The author is not afraid of daring moves of the brush, she assails onto the surface of the nascenting image at ease. A part of the real world can be the inspiration, but afterwards she creates a pictorial variations on the theme. It is the world of colors that wind a foamy stream with thunder falling from a high cliff. Eve’s painting is worthy interpretation by the viewer. Each painting as an independent art masterpiece may be the inspiration for another artist or ... poet. It is also important for the creator herself that the last picture can be an impuls to the next. Eve’s abstract painting is the art of a spontaneous afflation transformed into images. There would not be such visions without long-term relations of the author with art and beauty in the broadest concept.  Bogumił Wtorkiewicz transled by Tomasz Machura

ŻELAZNY – MACHURA Ewa Gertruda

Studia:     Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu,
                 Wydział Sztuk Pięknych 1978-1983,
       
Education:     Nicholas Copernicus University of Torun,
        Faculty of Fine Arts 1978-1983,


 Wystawy indywidualne:
Individual exhibitions:

Dom Środowisk Twórczych, Kielce  - 2004,
Klub Kultury KSM „Słoneczko”, Kielce -  2004,
Klub Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Kielce - 2005,
Ośrodek Kultury „Ziemowit”, Kielce - 2005,
Ośrodek Kultury, Chęciny - 2005,
Klub Kultury „Polonez”, Kielce - 2007,
Klub Myśli Twórczej „ Lamus”, Gorzów Wielkopolski - 2007,
Dom Polonii Zamek, Pułtusk - 2008
„Polskie Lato Kulturalne, K-Punkt, Lubeka –Niemcy – 2010.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski - 2013
Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów -2016

Wystawy zbiorowe:
Collective exhibitions:
„Św. Krzyż świadectwem kultury regionu” Dom Środowisk Twórczych, Kielce - 1999,
Wystawa po konkursowa„Sacrum-dzisiaj”, Dom Środowisk Twórczych, Kielce – 2000,
Wystawa po konkursowa „Harcerze” ,Dom Środowisk Twórczych, Kielce  - 2000
V Ogólnopolski Festiwal Sztuka i Moda „ Kraina świętokrzyska jej twórcy i przyjaciele”, Poznań - 2000,
„Ponidzie” Galeria Zielona BWA ,Busko- Zdrój - 2005,
„Ponidzie” Galeria Zielona BWA, Busko- Zdrój - 2006,
Ośrodek Kultury, Chęciny - 2004, 2005, 2006,
Ośrodek Kultury, Piekoszów - 2006,
„KAP65” ,Klub Artystów Plastyków, Kielce - 2006,
„Plastycy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach”, Kielce - 2007,
Wystawa jubileuszowa na 50 lecie KSM, Klub Kultury „Miniatura”, Kielce-  2008
Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych – plastyka, Grodzki Dom Kultury,Gorzów Wlkp. - 2009.
Muzeum Historii Kielc - wystawa na 90-lecie TPSP, Kielce - 2013
Terminal 08, SCALE FACTOR , Gorzów Wielkopolski - 2014
SCALE FACTOR, Cork Irlandia - 2014
Muzeum Historii Kielc, wystawa TPSP, Kielce - 2015
Muzeum Historii Kielc, wystawa TPSP, Kielce - 2016

 

To me, the act of painting is...

Oczyszczeniem umysłu...     

What was the first painting that you sold?

Nie pamietam...

I’m inspired by...

Muzyka, przyroda, sny...

What's your favorite sentence?

Żyj tak aby nikt nigdy przez ciebie nie płakał...    

When was the last time you got a nice surprise?

Niedawno - pięknem przyrody  w filmie Avatar..., a całkiem ostatnio, ze tak duzo osób przyszło na mój wernisaż.

A party is no good without...

pogodnego nastroju...

I wish I had more...

Czasu na malowanie, czytanie, haftowanie, pisanie wierszy......

Do you like nights?

Bardzo, zwłaszcza te z sobót na  niedziele - mam trochę czasu dla siebie...

I love it when...

Jest ciepło, pachną kwiaty i mam czas...

A cat or a dog?

Psy ras Collie, ale koty też bardzo lubię....

If you could no longer paint, then...

Pisałabym, może rzeźbiłabym ale na pewno nauczyłabym się grać na pianinie...

My favorite dish:

Kaczka z jabłkami....chociaż ostatnio nie jadam mięsa.

Bach, Elvis or Madonna?

Chopin, Niemen, muzyka irlandzka.....i muzyka japońska

If I could live forever, I would like to be...

Duszek, który mógłby zwiedzić cały świat...ale wolny duszek.

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję