About the Artist:

Student Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.

Biography: