• Frida Kahlo Joanna Sierko Filipowska

Painting description: