• Grzegorz Wójcik "Path to the Tarnowski Castle" acrylic Grzegorz Wójcik
enlarge picture