Poroh Aleksander
Stay informed about my newest paintings!: Aleksander Poroh udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Urodziłem się, po czym namalowałem parę obrazów. Jeszcze żyje.