Kempa Adrian
Stay informed about my newest paintings!: Adrian Kempa udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Urodzony w 1989 roku w Kaliszu. Ukończył liceum plastyczne w  Kaliszu w specjalności renowacja elementów architektury. Dyplom licencjacki w pracowni Prof. Marka Zaborowskiego na kierunku malarstwo na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obecnie student Edukacji artystycznej WPA UAM  Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.