Back to Top
Enregistre sur le serveur ...
Krzysztof Łozowski
polish painting
Kategoria artysty
Pays de la Fantaisie
Direction de recherches
Autres
Twórczość Krzysztofa Łozowskiego oczami poetki Grażyny Orlińskiej:

MIASTO  ŁOZOWSKO  WIELKIE
 Blejtramy są stanowczo za małe, by zamknąć w sobie magię Miasta Łozowsko Wielkie. To miasto-paleta, rozlewa się szeroko poza granice płótna,  wodzi na pokuszenie wyobraźnię i bawi się zagadkami. Posłuchaj tylko, jak szepcze, śpiewa, chichocze... Rozjarzone opiekuńczymi Duszkami powietrze, jest leciutkie, jak one same. W ulicach, kipiących rozdokazywanymi kolorami, Mamidła bawią się w chowanego, Ptaki-Pokraki gadają z księżycem, a westchnienia Makowych Dam mieszają się z niewinnymi kłamstewkami, przycupniętymi na długim nosie drewnianego chłopca. Nie wiadomo, czy istnieje tu noc, bo nawet fiolety, zawieszone nad dachami pędzlem artysty, są ledwie zapowiedzią zmysłowego zmierzchu. To Baśniowa Kraina. Kraina obietnic, pokus, ale i tajemnic zamkniętych w drzemiących, w półuśmiechach, domach. Domy – nie domy żyją, oddychają... W półśnie na jawie, śnią Łozowsko Wielkie. Zajrzyj w źrenice ich okien. Przyłóż ucho do ich sekretów. Którym Domem jesteś...?

 

KRZYSZTOF SYLWESTER ŁOZOWSKI urodził się w 1970 roku w Sosnowcu, obecnie mieszka w Warszawie. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach studiował animację filmową w Policealnym Studium Artystycznym w Bielsku-Białej. Jest także absolwentem plastyki w Studium Nauczycielskim w Katowicach. Studia z malarstwa i rysunku rozpoczął w 1993 roku na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, które z dyplomem ukończył w 1998 roku.

Uprawia malarstwo olejne, rysunek, akwarelę i plakat. W dorobku artysty znajdują się też znakomite karykatury ludzi ze świata teatru, muzyki, polityki i kabaretu. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą. Ponadto jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Austrii, Francji, Grecji, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Od 2004 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Zdaniem krytyków sztuki, twórczość Łozowskiego jest ekspresyjna. Wykorzystuje w niej wiele bogatych technik i różnorodne spojrzenia na otaczający świat, od egzystencjalnych i mrocznych – po pełną humoru karykaturę. On sam twierdzi zaś, iż „Moja sztuka to ja, to moja cisza w samotności (…) pozwalająca istnieć, słyszeć niesłyszalne, widzieć niewidzialne… To odwieczna próba odpowiedzi na pytanie – kim jestem? Niekończący się cykl obrazów z wieloma tytułami, które delikatnie, a czasem odważnie, dotykają naszego sumienia, naszej prawdy o samym sobie. Lecz im bliżej siebie, swego ja - tym trudniej… Obraz staje się radością, gdzie czas nie istnieje, gdzie rzeczywistość zaciera się z marzeniami”.

Ważnym wyznacznikiem, a zarazem wyróżnikiem malarstwa Krzysztofa Łozowskiego jest cykl obrazów „Bajki dla dorosłych”
Dzieła te powstają na podstawie szkiców, rysunków, akwarel i grafik z ostatnich lat, jak i tematów powracających z dzieciństwa. Dowcip i zabawa przeplatają się tu ze smutkiem i nostalgią, zapraszając dorosłego widza do wejścia w świat bajek… do rozmowy, pytań, a czasem i zaskakujących komentarzy… Twórczość Łozowskiego to przede wszystkim obraz, gdzie każdy może odkryć swą prawdę, zarówno tę ukrytą w głębinach ludzkiej podświadomości, jak i tę pełną obietnic…


Krzysztof Sylwester Łozowski
b. 1970
Graphics, Painting
Was born in Sosnowiec. In 1990 he graduated from State Art College in Katowice. Later he studied Film Animation in Bielsko Biała. In 1993 he graduated from Teacher Training College and in 1998 from the Art Institute at University of Silesia in Katowice where he studied painting and drawing at Faculty of Fine Arts Pedagogy.

He specialized in oil and watercolor painting, drawing, posters and computer graphics. His works include also outstanding caricatures of famous people from the world of theatre, music, politics and cabaret. He has had numerous solo shows and participated in many group exhibitions in Poland and abroad.
Łozowski’s works can be found in private collections , among others in Germany, Great Britain, Switzerland, Austria, France, Greece, United States and Japan.
He has been a member of The Association of Polish Artists since 2004.

“...My art is myself, this is my silence in solitude — he says Lozowski — allowing me to exist, hear the unheard, see the invisible… Eternal struggle to find the answer to the question – who am I? Unfinished series of variously entitled paintings that gently or sometimes courageously touch our conscience and reveal the truth about ourselves. But the closer to yourself you get, the more difficult it is… A painting is the source of joy where time does not exist and reality blurrs with dreams....”

Twórczość Krzysztofa Łozowskiego oczami poetki Grażyny Orlińskiej:

MIASTO  ŁOZOWSKO  WIELKIE

 Blejtramy są stanowczo za małe, by zamknąć w sobie magię Miasta Łozowsko Wielkie. To miasto-paleta, rozlewa się szeroko poza granice płótna,  wodzi na pokuszenie wyobraźnię i bawi się zagadkami. Posłuchaj tylko, jak szepcze, śpiewa, chichocze... Rozjarzone opiekuńczymi Duszkami powietrze, jest leciutkie, jak one same. W ulicach, kipiących rozdokazywanymi kolorami, Mamidła bawią się w chowanego, Ptaki-Pokraki gadają z księżycem, a westchnienia Makowych Dam mieszają się z niewinnymi kłamstewkami, przycupniętymi na długim nosie drewnianego chłopca. Nie wiadomo, czy istnieje tu noc, bo nawet fiolety, zawieszone nad dachami pędzlem artysty, są ledwie zapowiedzią zmysłowego zmierzchu. To Baśniowa Kraina. Kraina obietnic, pokus, ale i tajemnic zamkniętych w drzemiących, w półuśmiechach, domach. Domy – nie domy żyją, oddychają... W półśnie na jawie, śnią Łozowsko Wielkie. Zajrzyj w źrenice ich okien. Przyłóż ucho do ich sekretów. Którym Domem jesteś...?
 

Pour moi la peinture est...

Quel était votre premier tableau vendu?

Ce qui m'inspire c'est...

Quelle est votre phrase préférée

Raconte-nous quand la dernière fois étais-tu surpris

La fête n'est pas réusie sans...

Je voudrais avoir plus ...

Aimes-tu les nuits?

J'adore quand

Chat ou chien?

Si tu ne pouvais plus peindre, ...

Plat préféré? ...

Bach, Elvis ou Madonna

Je voudrais passer l'immortalité en étant...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję