Back to Top
Zapisuje na serwerze...
Yurij Yashchenko
malarstwo ukrainskie

Yurij Yashchenko

Kategoria artysty
Kierunek poszukiwań
Słowa kluczowe:

Юрий Ященко

художник, член Национального союза художников Украины с 1992 года.
Родился 11.06.1948 года в Украине, город Кривой Рог. Имеет высшее образование. Окончил Львовский полиграфический институт им. И. Федорова, специальность «Художник-график».
Талант к рисованию, а также восприятие окружающего мира через образы и различные художественные формы, еще с детства научила его мама, которая тоже была художником.
Юрий с 1975 года работал в Комбинате художественного фонда художником-оформителем интерьеров.
Художественная роспись, витраж, маркетри, чеканка, сграффито и другие виды декоративно-прикладных и монументальных техник хорошо знакомы художнику. Но главным для него является стремление к акварели. В этой технике, пожалуй, лучше удалось мастеру воплотить свои чувства, свое видение мира.
С 1992 года автор участвует в коллективных и персональных художественных выставках. где экспонирует свои работы почти исключительно в акварели.
 
Персональные выставки:
 
 • 1992 – Страноведческий музей (Кривой Рог)
 • 1993 – Галерея «Porschehutte» Вольсбург (Германия)
 • 1995 – «Дом дружбы» (Москва)
 • 1996 – Галерея «Воскресенское» (Москва)
 • 1998 – Центральный выставочный зал (Кривой Рог)
 • 2001 – Галерея И. П. Кавалеридзе (Киев)
 • 2001 – Национальный заповедник «София Киевская»
 • 2004 – «Пушкинская галерея» Залезноводск (Россия)
 • 2008 – Центральный выставочный зал (Кривой Рог)

 

 

Yuriy Yashchenko

Artist, member of the National Union of Artists of Ukraine since 1992.
He was born on 11.06.1948 in Ukraine, the city of Kryvyi Rih. Higher education in Art. The artist was graduated from Lviv Polytechnic Institute. I. Fedorov, specialization "Artist-graphic".
The inclination to drawing, as well as the perception of the surrounding world through images and various artistic forms had been implemented in his life by his mother, who was also an artist, since childhood.
Since 1975, Yuri had been working at the Combine of the Artistic Foundation as a designer of interior design.
Artistic painting, stained glass, marquetry, chasing, sgraffito and other types of decorative and monumental techniques are well known to the artist. But the main thing for him is the attraction to the watercolor. In this technique, perhaps, the master the master succeeded best to fulfill his feelings, his vision of the world.
Since 1992, the artist has taken part in collective and personal art exhibitions, in which he presents his works almost exclusively in watercolors.
 
Personal exhibitions:
 • 1992 - The Country History Museum (Krivoy Rog)
 • 1993 - Gallery "Porschehutte" Wolksburg (Germany)
 • 1995 - "House of Friendship" (Moscow)
 • 1996 - The Voskresenskoye Gallery (Moscow)
 • 1998 - Central Exhibition Hall (Krivoy Rog)
 • 2001 - Gallery of IP Kavaleridze (Kiev)
 • 2001 - National Reserve "Sophia of Kiev"
 • 2004 - "Pushkin Gallery" Zaleznovodsk (Russia)
 • 2008 - Central Exhibition Hall (Krivoy Rog)
 

Yuriy Yashchenko

 
Artysta, członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy od 1992 roku.
Urodził się 11.06.1948 na Ukrainie, w mieście Krzywy Róg. Szkolnictwo wyższe. Artysta ukończył Politechnikę Lwowską. I. Fiodorow, specjalność "Artysta-grafika".
Skłonność do rysowania, a także postrzeganie otaczającego świata poprzez obrazy i różne formy artystyczne, zostały wprowadzone w jego życiu przez matkę, która była również artystką.
Od 1975 r. Yuri pracował w Połączeniu Fundacji Artystycznej jako projektant wnętrz.
Malarstwo artystyczne, witraże, intarsje, gonitwy, sgraffito i inne rodzaje technik dekoracyjnych i monumentalnych są dobrze znane artyście. Ale najważniejsze dla niego jest przyciąganie do akwareli. W tej technice być może mistrz, któremu udało się najlepiej, wypełnił swoje uczucia, swoją wizję świata.
Od 1992 roku artysta bierze udział w zbiorowych i osobistych wystawach artystycznych, w których prezentuje swoje prace prawie wyłącznie w akwarelach.
 
Wystawy indywidualne:
 • 1992 - The Country History Museum (Krivoy Rog)
 • 1993 - Galeria "Porschehutte" Wolksburg (Niemcy)
 • 1995 - "House of Friendship" (Moskwa)
 • 1996 - Galeria Voskresenskoye (Moskwa)
 • 1998 - Centralna sala wystawowa (Krivoy Rog)
 • 2001 - Galeria IP Kavaleridze (Kijów)
 • 2001 - National Reserve "Sophia of Kiev"
 • 2004 - "Galeria Puszkina" Zaleznovodsk (Rosja)
 • 2008 - Centralna sala wystawowa (Krivoy Rog)

Malarstwo jest dla mnie ...

"Akwarela jest dla mnie treścią, obrazem, sposobem, znaczeniem życia, dzięki Bogu i mojej matce, która dała mi możliwość i pragnienie odnaleźć się w życiu i zostać artystą". «Акварель для мене – зміст, образ, спосіб, сенс мого життя. Дякую Богу та моїй мамі, що надали хист та бажання займатися цим та стати художником». «Акварель для меня - смысл, образ, способ, сенс моей жизни. Благодарю Бога и мою маму, которые дали возможность и желание найти свой путь в жизни и стать художником. " "Watercolor for me is the content, image, way, meaning of my life. Thank God and my mother who gave the ability and desire to find my way in life and become an artist. "

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję