Back to Top
Zapisuje na serwerze...
Who am I? I'm an artist.
 
When painting I mix techniques not constraining myself to one only. I like vivid colours, expressive drawing and lines.
In art and in the process of creation I look for a key and a path to hidden and invisible dimensions. Just because they are invisible it does not mean that they do not exist or are less real than our touchable, everyday reality.  My reality is filled with energy which I attempt to consciously feel and direct to my projects and life goals. For me spirituality is not the aim in itself. It is a vital and pulsating with life element that complements the material world. Just like yin and yang, light and dark, day and night are inseparable in order to keep the balance, so the spirit and matter can be fully and clearly manifested only if  integrated into a balanced whole.
 

 
Let me leave the interpretation of my works to you. I only give clues. I believe that making things rational or the excess of words do not strengthen the bond between the artist and the viewer-receiver. Such contact may be built on the level of feeling and heart. Each of us is different and has rich inner light. Thanks to art we can meet at the point where our worlds touch.  I like bright colours as they are so close to the energy I experience.
 
The world is multidimensional and hopefully so are my works. They aim to have many meanings and to be multidimensional to encourage the viewer to "˜feel' and deepen the contact with themselves, with the world and other people. However, most of all I hope they are filled with joy and vitality which I'm sure you also experience from time to time. That is what gives me passion and pleasure to create yet new works.
 
Kim jestem? Jestem Artystką.
Kiedy maluję mieszam techniki nie ograniczając się do żadnej z nich. Lubię nasycone barwy, ekspresyjny rysunek i kreskę. W sztuce, procesie kreacji i tworzenia poszukuję klucza oraz drogi do ukrytych, niewidzialnych wymiarów. Niewidocznych nie znaczy, że nieistniejących lub mniej realnych od rzeczywistości, której namacalnie doświadczam zmysłami w każdej chwili życia. Moją rzeczywistość wypełnia energia, którą staram się świadomie odczuć i kierować, zasilać nią swoje projekty, jak również życiowe cele. Nie uznaje duchowości jako celu samego w sobie ale jako element dopełniający do materialnego, tętniącego witalną energią życia. Tak jak Jin i Jang, światło i cień, dzień i noc nie mogą istnieć bez siebie bez zachwiania równowagi, tak duch i materia tylko zespolone w zintegrowaną całość mogą dać pełną i czystą manifestację. Uważam, że nadmiar słów, racjonalizacji nie wzmacnia kontaktu z twórcą i jego sztuką. Ten kontakt można zbudować tylko na płaszczyźnie odczuwania, na poziomie serca. Każdy z nas jest inny i bogaty swoim wewnętrznym światem, dzięki sztuce możemy intensywniej spotkać się w punkcie, gdzie stykają się nasze światy. Lubię żywe kolory, które są tak blisko doświadczania energii. 
 
Świat jest też wielowymiarowy i mam nadzieję, że taka również jest moja twórczość: wielowymiarowa i wieloznaczna, zachęcająca do „odczuwania” oraz pogłębiania kontaktu ze sobą, światem i innymi ludźmi. Przede wszystkim mam jednak nadzieję, że jest ona pełna radości i witalności, którą na pewno nie raz zdarza Ci się poczuć, co sprawia, ze z pasją i olbrzymią przyjemnością tworzę kolejne prace.
1996-2001 studies at the Academy of Fine Arts in the Faculty of Painting . Wrocław.
 
 

Rocznik 1976. Urodzona w Bydgoszczy. Tam też ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

Absolwentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Dyplom w pracowni prof. Grzegorza Zyndwalewicza w roku 2001.

Malarstwo jest dla mnie ...

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję