Back to Top
Zapisuje na serwerze...
Marek Pękacz
malarstwo polskie

Marek Pękacz

Kategoria artysty
Kierunek poszukiwań

Marek Pękacz Malarz i naukowy fantasta. Strefę swojej prywatności rozciąga nawet na przedmioty które tworzy.

 

W swoim malarstwie łączy najwyższej klasy biegłość techniczną z koncepcjami inspirowanymi światem nauki. Treści ukryte w przedmiotach stanowią tylko w części tekst otwarty. Zawsze pozostawia w swoich rękach klucz do całkowitej deszyfracji swoich dzieł, co pozwala mu nigdy nie rozstawać się ze swoim dziełem.

 

Część treści ukryta jest w formie metaobrazu namalowanego farbą widoczną tylko wświetle UV. Innym razem są to symbole, kod binarny, bądź tekst zapisany literami z jego własnego alfabetu. Łączy sztukę konceptualną z klasycznym malarstwem, czasem z rzeźbą i sztuką użytkową.

 

Swoje obrazy nazywa OBIEKTAMI. Zawierają one szeroki opis idei w postaci otwartego tekstu, a także zaszyfrowaną część, ukrytą w obrazie. Dodatkowo tworzy warstwę z metaobrazem widocznym tylko w utrafiolecie, który najczęściej jest graficzną syntezą IDEI, będącej clou danego obiektu.

 Hiperrealistyczne obrazy traktuje jako opakowania dla swoich idei.

 

 

 

"Marek Pękacz , a Painter and a scientific fantasist. He extends his privacy zone to the items he creates. In his painting he combines first-class technical proficiency with the concepts inspired by the world of science.

 

Content hidden In the objects represents only a part of the open text. He always leaves in his hands the key to the complete decryption of his works, which allows him never to part with his work.

 Some content is hidden in the form of metapicture painted in ink visible only under UV light. Another time these are symbols, binary or text written with letters of its own alphabet. He combines conceptual art with classical painting, sometimes with sculpture and applied arts.

He calls his paintings OBJECTS. They contain a comprehensive description of the idea in the form of plain text, as well as an encrypted part, hidden in the image. In addition, he creates a layer of metaimage visible only in ultraviolet light, which is usually a graphic synthesis of IDEA, which is the clou of of the object.

Hyper-realistic images are treated as packaging for his ideas."

Malarstwo jest dla mnie ...

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję