Back to Top
Zapisuje na serwerze...
Danuta Pałka Szyszka
malarstwo polskie

Danuta Pałka Szyszka

Kategoria artysty
Kierunek poszukiwań
 
artysta  plastyk

Studia artystyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa monumentalnego dla architektury  w pracowni A. Mazurkiewicza i prof. M. Dawskiej. w 1968 roku.

Do Związku Polskich Artystów Plastyków przyjęta w 1969 roku, do Sekcji Malarstwa - wybrana do Rady Artystycznej Sekcji Malarskiej Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu.
– Wybrana do Zarządu Okręgu ZPAP Sekcji Zaopatrzenia, oraz Komisji Socjalnej ZO ZPAP we Wrocławiu.
– Delegat na Walny Zjazd Związku Polskich Artystów Plastyków – Poznań ’93 r.
– Wybrana do Zarządu Okręgu ZPAP – członek Komisji Rewizyjnej.
– Delegat na Nadzwyczajny Zjazd Związku Polskich Artystów Plastyków – Wrocław ‘95 r.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Cultura Christiana- autor projektu Logo w/w Stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczy w życiu wystawienniczym. Organizator, inicjator i uczestnik wielu wystaw; udział w ponad 220 wystawach w kraju i za granicą. Uczestniczyła w kilkunastu wystawach indywidualnych.

Zajmuje się: malarstwem sztalugowym (olejnym, akwarelowym) i portretowym, malarstem monumentalnym, ceramiką i szkłem artystycznym, projektowaniem graficznym, projektowaniem odzieży, ilustrowaniem książek, polichromią.

Od 1969 roku bierze czynny udział w ponad 131 wystawach, w tym: 4-ech wystawach indywidualnych, 110 wystawach środowiskowych, okręgowych, krajowych i międzynarodowych, oraz  w 30-tu  zagranicznych.

Od 1960 roku bierze czynny udział w wielu wystawach. indywidualnych, środowiskowych, okręgowych, krajowych, międzynarodowych i zagranicznych - jak:
1968  -  Indywidualna  Wystawa Malarstwa - Klub Dziennikarza - Wrocław ‘68.
1969  -  “Świat Malarskiej Metafory” - Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
1999  -  “Wiosna Opolska” - BWA  Opole.
1971  -  Wystawa  Środowiska  Wrocławia - CBWA “Zachęta” - Warszawa.
1974  -  Indywidualna Wystawa Malarstwa - Politechnika Wrocławska - Wrocław.
1975  -  Indywidualna Wystawa Projektów  Odzieży - Wrocław.
1975  -  ”Prezentacje -Targi Plastyki” -BWA “Awangarda” - Wrocław ‘75
1976  -  Ogólnopolska Wystawa -Targi  Plastyki o tematyce morskiej - Gdańsk ‘76.
1976  -  I Triennale szkła Artystycznego - Kłodzko ‘76.
1976  -  Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Malarstwa ”Turów ‘76”  - Turoszów.
1976  -  I-sza Ogólnopolska Wystawa Akwarelistów - BWA ”Awangarda” Wrocław.
1976  - Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Ceramiki - Propozycje dla architektury -
              Tarnów ‘76.
1976 -  Po plenerowa Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Rzeźby MDK - Lubsko ‘76.
1977  -  XXX - Lecie ZPAP Wrocław - “Prezentacje” BWA - Wrocław ‘77.
1977  -  Ogólnopolska Wystawa Szkła Artystycznego - BWA - Katowice (Nagroda
              Przewodniczącego  Radia i TV  Polskiej)
1977  -  Poplenerowa Wystawa Akwarelistów - Muzeum  Architektury - Wrocław ‘77.
1977  -  Poplenerowa Wystawa Ceramiki - Muzeum Okręgowe - Wałbrzych.
1978  -  Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Malarstwa - BWA Bytom.
1978  -  Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Ceramiki - Gozdnica ‘78, (II Nagroda)
1978   -  Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Rafała Pomorskiego - BWA - Katowice ‘78    
             
(Nagroda) .
1978  - XXX - Międzynarodowy Festiwal Malarstwa i Grafiki  ”Wizerunek Człowieka
              Współczesnego” -Galeria BWA - Sopot ‘78.
1978   -  Wystawa Ceramiki i Szła Środowiska Wrocławskiego - Lidzbark Warmiński ‘78.
1978  -  X - Jubileuszowy Turniej Plastyczny ”O złotą Lampkę Górniczą - Wałbrzych. 
             
(Nagroda Spec.)
1979  -  Poplenerowa Wystawa Malarstwa i Rzeźby - “Elwro Serwis” - Wrocław
1979  -  IV Międzynarodowa Wystawa Ceramiki, BWA - Sopot ‘79.
1979  -  37 Międzynarodowy Konkurs Ceramiki, Faenza ‘78 - Włochy.
1979  -  I - Biennale Ceramiki Polskiej, Zamek Książ - Wałbrzych ‘79.
1979  -  Ogólnopolska Wystawa Poplenerowa Ceramiki i Rzeźby - Gozdnica ‘79.
1979  -  Wystawa Laureatów  ”Złote Grono” ‘78 - Muzeum Okręgowe Zielona Góra.
1979  -  Nagroda Laureatów Miasta Wrocławia
1980  -  Ogólnopolska Wystawa Poplenerowa Ceramiki i Rzeźby, Galeria “Profile”
               Warszawa.
1980  - III - cia Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Akwarelowego - BWA   Wrocław
1980  -  XII - Ogólnopolski Turniej Plastyczny ”O Złotą Lampkę Górniczą” GDK - Wałbrzych.
              (Wyróżnienie). .
1981   - 17 Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny - Valencia ‘81 - Hiszpania
1981   - ”Polska Ceramika Współczesna” - Faenza - Włochy.
1981   -  Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Malarstwa, BWA - Zielona Góra ‘81.
1981   -  Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Akwarelowego, Oleśnica.
1981   -  II. Biennale Ceramiki Polskiej - Zamek Książ - Wałbrzych ‘81.
1982  -  Udział w Międzynarodowym Kongresie AiC, Węgry.
1983  -  III Biennale Ceramiki Polskiej, Zamek Książ - Wałbrzych.
1983  -  XIII Ogólnopolski Turniej o Złotą Lampkę Górniczą, Wałbrzych.
1983  -  Wystawa Malarstwa - Olsztyn ‘83.
1983  -  Wystawa Malarstwa Akwarelowego  - Klub Muzyki i Literatury, Wrocław’
1984  -  42 Międzynarodowy Konkurs Ceramiki, Faenza ‘84 - Włochy.
1984  I Biennale Ogólnopolskiego Malarstwa Akwarelowego - Lublin ‘84.
1985  -  Międzynarodowa Wystawa Malarstwa - Drezno ‘85 Niemcy.
1985  -  Artyści ”Drezna i Wrocławia Na Rzecz Pokoju” wystawa   - BWA -Wrocław.
1985  - Wystawa ”Artyści Drezna i Wrocławia Na Rzecz Pokoju” -  Opole - BWA  ‘85.

1985  -  Biennale Ceramiki Polskiej - Zamek Książ - Wałbrzych ‘85.
1986  -  Ochrona Środowiska - Wystawa Malarstwa BWA - Tarnów ‘86.
1986  -  Poplenerowa Ogólnopolska Wystawa Malarstwa - Pszczyna ‘86
            (Nagroda Prezydenta miasta Pszczyny)
1986  - XIV - Ogólnopolski Turniej “O Złotą Lampkę Górniczą” GDK - Wałbrzych.
1986  -  Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Rafała Morskiego - BWA - Katowice.
1986  -  Ogólnopolska Wystawa Malarstwa ”Pejzaż Polski” - BWA - Bydgoszcz.
1986  -  III Międzynarodowe Targi Sztuki ”INTERART ‘86” - Poznań.
1987  -  Konkurs - Wystawa - “Najlepsze Dzieło Roku ‘86” - BWA - Katowice
           (II Nagroda + Wyróżnienie)   

1987  -  IV Międzynarodowe Targi Sztuki ”INTERART “ - Poznań ‘87.
1987  -  II Biennale Ogólnopolskie Akwareli - Lublin ‘87 (Wyróżnienie).
1987  -  Konkurs na Malarstwo i Grafikę Dolnośląską - BWA - Wrocław ‘87 (III Nagroda).
1987  -  I Biennale Rzeźby Dolnośląskiej - BWA ”Awangarda” - Wrocław (I Nagroda).
1987  -  Wystawa Ceramiki Dolnośląskiej - Zaporoże ‘87 - ZSRR.
1988   -  Ogólnopolski Konkurs Malarstwa z Cyklu “Pory Roku” - Szczecinek (I Nagroda).
1988   -  Ogólnopolski Konkurs ”O Złotą Lampkę Górniczą” - Wałbrzych (Wyróżnienie).
1988   -  Dolnośląskie Środowisko Plastyczne w Malarstwie i Grafice BWA ”Awangarda” -
              Wrocław.
1988   -  Wystawa Środowiska Wrocławskiego Interdyscyplinarna - Wrocław - Kościół
              Św. Krzyża, Kościół  Św. Marcina.
1989   -  Ogólnopolska Wystawa Malarstwa o Tematyce Muzycznej - Tarnów.
1989   -  Międzynarodowe Targi Sztuki - Dortmund - Wystawa Artystów Polskich (Sp.
             ”Plastyka” - Warszawa).
1990   -  Poplenerowa Wystawa Malarstwa - Sandomierz.

1990   -
  Fourth Annual International Exhibition of Miniature Art - Toronto Canada.
1990   -  Targi Sztuki - Sopot ‘90 BWA Wrocław.
1991   -  Ogólnopolska Wystawa - Konkurs “Barwy Dźwięku” - Słupsk, Ustka.
1991   -  Konkurs Malarstwa ”O Złotą Lampkę Górniczą” - Muzeum Okręgowe, Wałbrzych
1992   -  Wystawa Okręgowa  Z.P.A.P. - Wrocław “Awangarda“ BWA - Kontynuacje ‘92.
1992   -  Wystawa Sztuki o Tematyce Kosmosu podczas Międzynarodowego  Sympozjum
              o tematyce Kosmosu.
1992   -     Konkurs na pamiątkę -II nagroda
1995   -  4-ty Międzynarodowy Festiwal Ceramiki “MINO ‘95” - Japonia.
1995   -  Pokonkursowa Wystawa Malarstwa ”Ekologia” - Radom ‘95.
1996   -  Ogólnopolska Wystawa Malarstwa - Poplenerowa - Głogów - Lubiatów - Zamek
             w  Głogowie.
1996   - Multimedialna Galeria Zamkowa -Krobielowice
1996   - Pokonkursowa Wystawa Malarstwa o Tematyce ”HABITAT” pod  patronatem  ONZ 

             Muzeum Narodowe - Warszawa. III nagroda
1996   - Poplenerowa Wystawa Malarstwa - Galeria  w Oławie.
1997  -“Eucharystia I Wolność” - Wrocław Kościół Św. Marcina podczas wizyty Papieża.
1997  - Małe Formy Malarskie - Toruń.
1997  - Poplenerowa Wystawa - Sobótka.7
1997  - Poplenerowa Wystawa - Oława - Galeria Miejska.
1997  - Pokonkursowa Wystawa na Pamiątkę Wrocławską - BWA Wrocław Galeria
  Design.
1997  - Udział  - Malarstwo - w Międzynarodowym Festiwalu - VIVONE - Francja.
1997  - Fundacja Gerharda - Galeria ”Spirala” - Interdyscyplinarna Ogólnopolska
Wystawa.
1998  - Galeria “OKO” Wystawa Poplenerowa Malarstwa.
1998  - Festiwal Sztuki - VIVONE - Francja - Udział Malarstwa.
1998  - ,,Po pięćdziesiątce”- okręgowa wystawa pod patronatem ZPAP.
1999  - Oleśnica Malowana Akwarelą - Wystawa Malarstwa.
1999  - Wystawa Pokonkursowa ”Piękno Krajobrazu Wałbrzyskiego” (I Nagroda).
2000  - Jakubowice 2000 - Wystawa Poplenerowa Malarstwa.
1999  - Sacrum 2000 - BWA Gorzów - Biennale Sztuki.
1999  - Millenium Biskupstwa Wrocławskiego 2000 - Wystawa Malarstwa i Rzeźby
             Duszpasterstwa Środowisk  Twórczych - Wrocław (Kościół Św. Marcina).
1999  - Międzynarodowa Wystawa Miniatury - Częstochowa.
1999  - ”EXPO 2000” - Hanower..
2001  -  Ośrodek Sztuki w Końskiem - Wystawa Międzynarodowego pleneru
             ,,Porozumienie bez barier pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej.
2001  - Konkurs na miniaturę- Toruń galeria - ,,Wozownia”
2001  - ,,Ceramika 2001” - Muzeum Miejskie - Arsenał Wrocław
2001  - ,,Tarnów i Okolice” - Wystawa Malarstwa
2001  -,,Sacrum” - Kielce - Urząd Wojewody IX-X
2001  -,,Anioły” -Muzeum Narodowe Panorama Racławicka
2002 -  ,,Art & Biznes - Konkurs na malarstwo
2002 -  Olsztyn BWA - Wystawa Ceramiki Dolnośląskiej
2002 - Stargard Szczeciński - Wystawa Ceramiki Dolnośląskiej
2002 - ,, Anioły “ - Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
2002 - Św. Katarzyna - nadanie szkole imienia K. Wyszyńskiego Wystawa malarstwa
2002 -, Impresje Wielkanocne “ -Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
2002 - ,,Art & Biznes’ - Udział w konkursie na malarstwo
2002 -  Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej
2002 -  Czechy - Tyra - Międzynarodowy Plener Malarski -Wystawa -Trinec - Nemocnice 
2003 -  Interdyscyplinarna wystawa D.Ś.T. Dolnego Śląska (Muzeum Diecezjalne we
             Wrocławiu).
2003 -  Indywidualna wystawa akwareli- (galeria „Oko” w Oławie)
2003 - Indywidualna wystawa malarstwa olejnego i akwarelowego w galerii DDC- Wrocław
          (gmach garnizonu).
2004 - Poplenerowa wystawa rzeźby w drewnie- „Dylaki-04” k/Turawy
2004 - Galeria ZPAP w Opolu- wystawa ogólnopolska poplenerowa malarstwa i rzeźby
2004 - Poplenerowa Wystawa Malarstwa i Rzeźby w Kołobrzegu (D.W. Arka”)
2004 - „CD”- malarstwo –ZPAP (Arsenał- Wrocław)
2004 -   Interdyscyplinarna wystawa D.Ś.T. Dolnego Śląska- Muzeum Archidiecezjalne
            w Krakowie
2005 - Z okazji patrona artystów – Fra Angelico. Wystawa interdyscyplinarna (kościół
         św. Marcina we Wrocławiu)
2005 -  Wystawa interdyscyplinarna i obraz Jana Pawła II towarzyszący koncertowi
        Spirituals Singers Band
2005 -  Indywidualna wystawa akwareli i ceramiki z okazji 750-lecia nadania miastu
       praw miejskich
2005 -  Wystawa portretu Jana Pawła II- Wielkiego Polaka w Katedrze Wrocławskiej
         (W dniach narodowej żałoby)
2005 - Portret Jana Pawła II towarzyszący koncertowi poetyckiemu- Jego poezji
       (Ratusz w  Oleśnicy)
2005 -   Targi kamienia i sztuki- Hala Stulecia- Wrocław
2007- Poplenerowa wystawa malarstwa- Oleśnica
2007-  „Myśląc Ojczyzna”- w II-gą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II,
          „Galeria Tkacka”, Wrocław
2007-  Muzeum w Wałbrzychu- Indywidualna wystawa rzeźby i malarstwa
2007-   “Eucharystia i wolność”- w dziełach sztuki i poezji- Muzeum Archidiecezjalne
           we Wrocławiu
2008 - „Niech zstąpi Duch Twój”- w III-cią rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II,  

          „Galeria Tkacka”, Wrocław
2008 -
Wystawa  DŚT z okazji 100-lecia Polonii Węgierskiej, „Dom Polski”, Budapeszt
2008 -   Wystawa Interdyscyplinarna z okazji 25-lecia DŚT, Ossolineum, Wrocław
2008 -   „Tematy muzyczne”, Ogólnopolski konkurs imienia Ignacego Paderewskiego, 
              Kraków  
2008 - I Triennale „Obrazy muzyką malowane”,  Konkurs im. Ignacego Paderewskiego, 
              Pałac Sztuki, Kraków
2008 - X Krakowskie Triennale Rzeźby  Religijnej, Pałac Sztuki, Kraków
2009 - Indywidualna wystawa Malarstwa w Kawiarni Parafialnej, ul. Krucza, Wrocław
2009 - „Dar Wielkiej Miłości” – Galeria Tkacka na Jatkach, Wrocław
2010 -  Indywidualna wystawa malarstwa z cyklu „Ogrody”, Galeria MOKiS, Oleśnica
2010 -  Wystawa Malarstwa i Rzeźby, Pijalnia Wód, Uzdrowisko Polanica
2010 -  Wystawa poplenerowa „Impresje Morskie”, Cepelia, Wrocław
2011 - „Po Setce” – wystawa z okazji 100 lecia ZPAP, Arsenał, Wrocław
2011 -  Indywidualna wystawa, Galeria Klubu Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wrocław
2012 -  Wystawa malarstwa i rzeźby w Domu Edyty Stein, Wrocław

 

PLENERY:

 1. 1974, „I-szy plener emalierski”, Olkusz, OFNE.

 2. 1974, Plener szklarski w hucie szkła, Zawiercie

 3. 1975, Plener szklarski w Polanicy

 4. 1976, Plener ceramiczny, Lubsko

 5. 1976, Plener malarski, „Turów’76, Turoszów

 6. 1976, Plener ceramiczny, Łysa Góra

 7. 1977, Plener szklarski, Polanica

 8. 1977, Plener ceramiczny, Wałbrzych

 9. 1978, Ogólnopolski plener malarski, Bytom

 10. 1978, I-szy ogólnopolski plener ceramiki i rzeźby, Gozdnica

 11. 1979, I-szy plener malarsko-rzeźbiarski, „Elwro’79”, Wrocław

 12. 1979, II-gi ogólnopolski plener ceramiki i rzeźby, Gozdnica

 13. 1980, Ogólnopolski plener Akwarelistów, Oleśnica

 14. 1981, „Międzynarodowy plener przyjaźni polsko-radzieckiej”, Drzonków

 15.  1981, Ogólnopolski plener Akwarelistów, Oleśnica

 16. 1981, Okręgowy plener interdyscyplinarny, Szodrem

 17.  1983, Ogólnopolski plener malarski, Dadaj

 18. 1983, Ogólnopolski plener Akwarelistów, Sulistrowiczki

 19.  1986, Ogólnopolski plener malarski, Pszczyna

 20. 1987, Ogólnopolski plener interdyscyplinarny, Kamienna

 21. 1988, Plener malarski, Łagiewniki

 22. 1993, Międzynarodowy plener malarski, Głogów

 23. 1995, Plener malarski nad jeziorem Sławno w Lubiatowie, Głogów

 24. 1996, Ogólnopolski plener interdyscyplinarny, Oleśnica

 25. 1997, Międzynarodowy plener interdyscyplinarny, Oleśnica Mała, Oława

 26.  1997, Międzynarodowy plener interdyscyplinarny, Sulistrowiczki Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarki, Jakubowice Międzynarodowy plener malarski, Oleśnica Międzynarodowy plener malarski, Sielpiant size="3"> 2001, ="#000000">

 27.  2002, Międzynarodowy plener interdyscyplinarny, Tyra (Czechy)

 28.  2004, Ogólnopolski plener rzeźbiarski w drewnie, „Dylaki’04”, Dylaki k/Turawy

 29.  2004, Ogólnopolski plener malarsko-rzeźbiarki, Kołobrzeg

 30.  2006, Plener malarski, „750-lecie nadania praw miejskich”, Oleśnica  

 31.  2012,. Plener , Ustka

 

 Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych:
W kraju:
– BWA we Wrocławiu – 1976 rok, BWA w Katowicach – 1978 rok,
– Górnosląskie Muzeum w Bytomiu – 1978 rok,
– Zakłady Elektroniczne „Elwro-Serwis” – we Wrocławiu – 1979 rok,
– Muzeum w Zielonej Górze – 1981 rok,
- Muzeum w Olsztynie – 1983 rok,
– Muzeum w Pszczynie – 1986 rok,
– Hotel „Mariott” w Warszawie – 1991 rok,
– Muzeum w Jeleniej Górze – 1997 rok,
– W wielu prywatnych zbiorach,
 – Oława    Muzeum Zamkowe  – 1999 rok.

  Za granicą:
– w Danii, Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Canadzie, Węgrzech, Holandii, Szwajcarii, Monako, w Watykanie, Japonii, Hiszpanii.

   Realizacje:
– mozaika na elewacji Kawiarni w Środzie Śląskiej w 1968 roku.
– malarstwa scienne we wnętrzach „Elwro-Serwis” we Wrocławiu w 1975 roku.
– portrety patrona Biblioteki im. A. Struga we Wrocławiu w 1979 roku.
– płaskorzeźby ceramiczne w Klubie MPiK w Świdnicy w 1986 roku.
– polichromie w gabinecie rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu w 1993 roku.

 NAGRODY:
1977 rok – nagroda Przewodniczącego Radia i Telewizji Polskiej – za zestaw szkła „Cztery pory roku” na Ogólnopolskiej Wystawie Szkła Artystycznego w Katowicach;
1978 rok – II nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Ceramiki w Gozdnicy;
1978 rok – III nagroda za obraz w Ogólnopolskim Konkursie im. Rafała Pomorskiego w Katowicach;
1978 rok – Nagroda Specjalna – X Jubileuszowy Turniej Plastyczny o „Złotą Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu;
1979 rok – Nagroda Laureatów Miasta Wrocławia;
1979 rok – I Nagroda – Plenerowa Ogólnopolska Wystawa Ceramiki w Gozdnicy; 
1980 rok – wyróżnienie – XII Ogólnopolski Turniej Plastyczny o „Złotą Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu;
1983 rok – Nagroda Specjalna i Nagroda Prezydenta m. Wałbrzycha – w XIII Ogólnopolskim Turnieju Plastycznym o „Złotą Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu;
1984 rok – wyróżnienie – I-sze Ogólnopolskie Biennale Akwareli w Lublinie;
1986 rok – Nagroda Prezydenta M. Pszczyny – za cykl akwarel w Ogólnopolskiej Wystawie Poplenerowej w Pszczynie;
1987 rok – II nagroda i wyróżnienie w konkursie plastycznym „O dzieło roku 1986” w Katowicach;
1987 rok – wyróżnienie – II Biennale Ogólnopolskie Akwarelii w  Lublinie;
1987 rok – I nagroda – I Biennale Rzeźby Dolnosląskiej we Wrocławiu;
1987 rok – III nagroda – Konkurs na malarstwo i grafikę Dolnosląską we Wrocławiu;
1988 rok –I nagroda w Konkursie Ogólnopolskim z cyklu “ Cztery Pory Roku” za pracę “Wiosna” w Szczecinku;
 1988 rok – wyróżnienie – Ogólnopolski Turniej Plastyczny o „Złotą Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu;
1992 rok- laureat  konkursu na pamiątkę Dolnego Śląska II nagroda
1996 rok – III nagroda w konkursie malarskim pod patronatem ONZ „Habitat a rozwój społeczny”
1999 rok– I Nagroda w Konkursie Malarstwa “Piękno Krajobrazu Wałbrzyskiego”.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1979 i 1988.

 

Malarstwo jest dla mnie ...

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję