Back to Top
Zapisuje na serwerze...
mgr sztuki. Agata Bajszczak\r\n\r\nAbsolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Edukacji Wizualnej), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.\r\nAkademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Malarstwa i Grafiki), specjalizacja Grafika Projektowa.\r\nAktywność artystyczna w dziedzinach: malarstwo sztalugowe, rysunek, fotografia tradycyjna, cyfrowa, grafika, ilustracja.\r\nAnimator działań plastycznych w zakresie wychowania plastycznego na wszystkich poziomach kształcenia. \r\n\r\nAgata Bajszczak\r\n\r\nGraduate of the Academy of Fine Arts in Lodz (Faculty od Visual Education), artistic education in visual arts. Now - student of the Academy of Fine Arts in Lodz - Faculty of Painting and Graphic - specialization: graphic design.\r\n\r\nArtistic activity in: easel paintings, drawing, traditional and digital photography, animator of artistic activities in the field of artistic education at all levels of education, now in kindergarten.

Wystawy i Osiągnięcia artystyczne:

2011
"R
miniscencje kolorystyczne" Wystawa Galeria Rynek Sztuki, Łódź

2010

Spod znaku Trelińskiego, Galeria Pod Napięciem Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka

Wystawy prac studentów Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu dr. hab. Gabriela Kołata, Wydział Grafiki i Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,

Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej.

2009

Promocje 2009, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie.

Nagroda Czasopisma Artystycznego FORMAT

III Nagroda przyznana przez Galerię Sztuki w Legnicy, statuetka Srebrna Ostroga

Festiwal Otwarta Wystawa 8, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź

2008

Rocznik 2008 - najlepsze dyplomy ASP w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa Łódź

Portret rodzinny we wnętrzu, Galeria Widok, Łódź

2007

Wystawa Studentów Pracownii prof. Wł. Stelmaszczyka, Galeria Promocji Młodych, Łódź


Agata Bajszczak


Graduate of the Academy of Fine Arts in Lodz (Faculty od Visual Education), artistic education in visual arts.
Now - student of the Academy of Fine Arts in Lodz - Faculty of Painting and Graphic - specialization: graphic design.
Artistic activity in: easel paintings, drawing, traditional and digital photography, animator of artistic activities in the field of artistic education at all levels of education, now in kindergarten.

Exhibitions and artistic achievements


2010

-"From the sign of Trelinski", gallery "Pod napięciem" Department of Electrical, Electronic, Computer and Automation Technical University of Lodz

-Exhibition of works by students of the Drawing, Illustration and Comics studio of professor Gabriela Kolat, Department of Graphics and Painting, Academy of Fine 

-Arts in Lodz

2009

-Specials 2009, the Museum of Archeology and History in Glogow

-Prize of the magazine "Art Format"

-Third Prize awarded by the Art Gallery in Legnica, Silver Spur Statuette

-Festival "Open Exhibition 8", Museum of Art Book in Lodz

2008

-Year 2008 - the best diploma of Fine Arts in Lodz, Museum of Textiles Lodz

-"Family Portrait in the interior", Gallery "Widok", Lodz

2007

-Exhibition of works by students, Painting studio of Professor Wł. Stelmaszczyk, Promotion of Youth Gallery, Lodz

Malarstwo jest dla mnie ...

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję