• Rysunek tuszem Włodzimierz  Pawlak
powiększ obraz