• Autoportret 2008 Wladymir Draczynski
powiększ obraz