powiększ obraz

Opis obrazu:

Oryginał. Nawiązuje do sumi-e. Opieczętowany monogramem, którego używam gdy nawiązuję do sztuki Dalekiego Wschodu.