• Interwały postfizykalne VII (2) Witold Abako
powiększ obraz