Ochman Wiesław
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Wiesław Ochman udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Artysta urodził się w Warszawie. Studia ukończył na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (magister inżynier na Wydziale Ceramicznym).Jak sam mówi, nie chce malować tylko i wyłącznie "intelektualnie", pedantycznie, dbając o formę i szukać trafnych kolorów i harmonii. Nie potrafi też na zimno konstruować swoich wrażeń. "Mam niewiele czasu na malowanie, stąd mój pośpiech w zagospodarowaniu płótna.Na pewno często efekt końcowy moich zmagań z formą, barwami, z ich chłodem i temperaturą, jest daleki od zamierzonego, ale na pewno autentyczny.Nigdy nie próbowałem nikogo naśladować, a moje malarskie widzenie świata kształtowała przyjaźń z Czesławem Rzepińskim". Artysta podkreśla również, że to, że zostanie śpiewakiem  operowym zawsze przewidywał, natomiast w to, że zostanie malarzem zawsze wierzył. I wierzy nadal.
Artysta otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. jest laureatem "Orderu Uśmiechu" i Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF-u, laureatem Miasta Stołecznego Warszawy, otrzymał medal 400-lecia Stołeczności Warszawy. W 1998 roku Światowa Fundacja "Zdrowie-Rozum-Serce" nadała Wiesławowi Ochmanowi tytuł Lidera Promocji Kultury w Polsce. Prezydent RP odznaczył artystę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2001 roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. Wiesław Ochman prowadzi szeroką działalność charytatywną. Najbardziej spektakularnymi były aukcje dzieł polskich malarzy zorganizowane przez artystę przy współudziale Romualda Dymskiego i Stowarzyszenia "Nasza Częstochowa", z których dochód przeznaczono na odbudowę i remont Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie i wykupienie integralnie związanych z budynkiem pomieszczeń na potrzeby ekspozycji muzealnej. Aukcje te pozwoliły także zaopatrzyć w nowoczesny sprzęt techniczny scenę Opery Sląskiej w Bytomiu. Od 10-ciu lat artysta występuje na koncertach charytatywnych Fundacji "Auxilium" wspierającej szpital w Zawierciu. Jest obywatelem honorowym tego miasta.