• Opowieści o butach Wacław Sporski
powiększ obraz