• Lenox, Bathesda, Indiana, Coney Island Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz