•  Frida Kahlo Stanisław Młodożeniec
powiększ obraz