• Kochankowie z gwiazd Robert Popczyk
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz werniksowany z załączonym certyfikatem autentyczności