powiększ obraz

Opis obrazu:

na rewersie Pracy odręczny rysunek kredką