• Głowa konia Rafał Czwichocki
powiększ obraz

Opis obrazu:

Rysunek wykonany węglem i pastelą. Utrwalony.