• Biegnace konie Mieczyslaw Wieczorek
powiększ obraz