• Pejzaż w/g J.Szermentowskiego Marek Sabat
powiększ obraz