• Mn 848 1 198 1 1 Antron Marek Izydorczyk
powiększ obraz

Opis obrazu:

malarstwo> kolor> nowoczesny> kolorowy> natura>