Informacje o artyście:

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie. Studia zakończyłem obroną dyplomu z malarstwa pod kierunkiem prof. Jerzego Wrońskiego. Mieszkam i tworzę w rodzinnym mieście Raciborzu. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Grafiki Komputerowej i Multimedialnej na US w Katowicach, Wydział Artystyczny - Instytut Sztuki w Cieszynie. Tworzę głównie w technice olejnej. Inspirują mnie ludzie i otaczająca natura. Obok malarstwa chętnie sięgam do technik cyfrowych. Zajmuje się fotografią i animacją komputerową. Uczestniczyłem w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Biografia: