Informacje o artyście:

Data urodzin: 16.12.1974W 2001 roku ukończyłem studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuję się olejnym malarstwem figuratywnym. Cała moja sztuka poświęcona jest fascynacji postacią kobiety . Zajmuje mnie nie tylko jej ciało, ale także istota jej bytu we współczesnym świecie. Inspirację dla swojej twórczości czerpię z kultury masowej, a sugestywnym wizerunkiem modelek są dla mnie obrazy kobiet, które funkcjonują we współczesnej kulturze masowej. W swoich obrazach staram się ukazać nie tylko piękno jej ciała, skupiam się głównie na unaocznieniu jej emocji, stanu psychicznego, a także wydobyciu z niej erotyzmu. Celem mojej twórczości jest przywrócenie tym kobietom wewnętrznego piękna, które zagubiło się w procesie komercjalizacji ich czysto fizycznego wizerunku.

Biografia: