Informacje o artyście:

Biografia:

Małgorzata Śnieżek, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Jako architekt, od 18 lat prowadzi własną pracownię nauki rysunku odręcznego w Krakowie SOL-ART STUDIO. Uczniowie z sukcesami zdają egzaminy na wymarzone studia o profilu architektonicznym. Jak sama mówi: Uwielbiam młodzież. Ma ona ogromny potencjał. Potrzeba tylko na chwilkę się zatrzymać i pomóc młodym ludziom rozwijać Ich zdolności i obudzić w Nich drzemiącą moc. Od wielu lat interesuje się psychologią , rozwojem mentalnym człowieka, duchowością szeroko rozumianą. Według Artystki Świat się pogubił. Obserwuje samotność w tłoku i zgiełku. W malarstwie przekazuje własne emocje, przemyślenia na temat Świata, transformację Człowieka, osobistą analizę przestrzeni i rzeczywistości. Jej obrazy mają wywołać emocje. Odbiorca ma się " zatrzymać"