• Ogród Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: