• Słoneczniki Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: