• Skrzypek Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: