• Połączenie III Małgorzata Rzempowska-Skóra
powiększ obraz

Opis obrazu:

Połączenie człowieka z naturą