• Dziewczynka z balonikami Małgorzata Piasecka Kozdęba
powiększ obraz

Opis obrazu:

obraz malowany na panelu malarskim