• DonKichoteria. Wyprawa I Magdalena Nałęcz
powiększ obraz