• Motyl Magdalena Chudalewska Szwaja
powiększ obraz