powiększ obraz

Opis obrazu:

Alegoria jaskini platońskiej. Platon był uczniem Sokratesa, ale stworzył własne teorie, które zaważyły na całej późniejszej filozofii. Najważniejszy pomysł to jaskinia platońska. Cyt: „Oto istnienie jest jaskinią, wszystko, co widzimy, to cienie idei, jesteśmy bowiem jak ludzie w jaskini, za którymi płonie światło. Człowiek swoimi zmysłami postrzega tylko cienie, ślady wielkich idei – a ich samych zobaczyć nie może. Prawdziwe idee są ukryte, tak jak dusza – ale są na pewno, ważniejsze od tego, co widać. Dusza ludzka musiała kiedyś przebywać w świecie idealnym, więc posiada pamięć tych wielkich idei. Przeczuwamy ich istnienie, choć dotknąć się ich nie da...”