• SPOTKANIE Łukasz Jaruga
powiększ obraz

Opis obrazu:

Celem spotkania może być poznanie się. Wielu znajduje nowych znajomych i przyjaciół. Niektórzy zakładają jednak maski i stawiają bariery poznawcze, towarzyszy im kłamstwo w celu dokonania danego oszustwa. Świat powinni budować ci, dla których ważną rolę w życiu odgrywają wartości – humanistyczne, religijne i społeczne. Tacy właśnie budują poważne relacje międzyludzkie, a w szczególności swoje związki uczuciowe, na trwałym gruncie wartości, bez masek.