Bartoszko Leokadia
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Leokadia Bartoszko udostępnij >

Informacje o artyście:

Moje poczynania malarskie i fotograficzne traktuję jak jedną uzupełniającą się wypowiedź. \r\nTo czego nie jestem w stanie sfotografować rzucam na barki warsztatu malarskiego.\r\nPracując nad obrazem nieraz czerpię z głębokich warstw wyobraźni dotykając sfery podświadomości przenikając daleko poza granice percepcji.\r\nDo głosu dochodzi : magia gestu, emocji i znaczeń oraz wszelkiego rodzaju skojarzeń i utrwalonych w pamięci obrazów a wydobyte na światło dzienne “ znaki “ są starannie porządkowane przez doświadczenie i świadomość twórczą. \r\nNatomiast w fotografii wykorzystuję wnikliwą obserwację otaczającego świata połączoną z głębokim szacunkiem do zastanej rzeczywistości i autentyzmem wykorzystanych do budowania zdjęć elementów.\r\nAnalizując rozważane zagadnienie od strony podziału na działania poznawalne i tajemnicze, trudne do wytłumaczenia przez rozumowanie empiryczne uważam że ten podział i i dotykanie granicy percepcji istnieje niemal we wszystkich działaniach twórczych bez względu na uprawianą dyscyplinę. Co więcej jest decydującym czynnikiem siły oddziaływania i wartości emocjonalnej przekazywanych w sztuce problemów.\r\n\r\n\r\n\r\n Leokadia Bartoszko\r\n

Biografia:

LEOKADIA BARTOSYKO  profesor akademicki Prowadzi Pracownię Fotografii na Wydziale Edukacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.       
2008 -12 dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi

Poza pracą dydaktyczną czynnie uczestniczy w życiu artystycznym.
Jest członkiem  Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków.
Urodzona w Wilnie w 1943 roku
1961- 67   studia w ASP w Łodzi (pracownia malarstwa prof. M. Jeschke,studia ukończone z wyróżnieniem),
1991   kwalifikacja I stopnia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie,
2000   kwalifikacja II stopnia  na Wydziale Grafiki ASP w Łodzi

Działalność twórcza w zakresie malarstwa sztalugowego, fotografii klasycznej, nowych technik cyfrowych, fotografii animowanej i video.

Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki - 1983 r.

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi – 1987 r.

Honorowy  tytuł :  „Professional Women`s  Advisory Board  – 1999”  Amerykańskiego Instytutu  Biograficznego.

Wyróżnienia w latach :  1970,  1971,  1973,  1975,  2002

Nagrody Rektora Łódzkiej ASP : 1982, 1991, 2000

Odznaczenie jubileuszowe  Związku Polskich Artystów Plastyków  2005  

cykle prac fotograficznych:

1982   "Impresje laserowe"   - cykl zdjęć wykonanych techniką bezkamerową z użyciem rozszczepionego światła laserowego, kierowanego bezpośrednio na materiał światłoczuły,
1986-98   "Odchodząca wieś - Kamion" i
1986-98   "Portrety artystów, uczestników plenerów w Kamionie" ,
1989   "Notatnik amerykański" ,
1995   "Morze i Pomorze" ,
2000   "Przenikanie - warstwy realne i nieokreślone ,
1995   „Obecność”  i  „Autoportret”
2008   „Golf w sztuce” wystawy i prezentacja prac w albumie wydanym przez Galerię AdiArt w Łodzi ISBN 83-85815-78-3
2008   Prezentacja sylwetki autora i wybranych prac fotograficznych w wydawnictwie albumowym „WSPÓŁCZEŚNI” 
- artyści z kręgu Galerii AdiArt w Łodzi ISBN 83-85815-02-3   

cykle prac malarskich:

1985  „Skojarzeniowe formy niemożliwe”,
1989  "Ziemia Amerykańska",
1990  "Forma i podtekst" ,
1994  „Skojarzenia Subiektywne” ,
1995  "Od formy do emocji",
1996  "Po obu stronach percepcji" ,
2011  "Kondensacja znaczeń"
Ponad 30 wystaw indywidualnych, m.in. w Art Institute of Philadelphia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
galeriach Miejskich i BWA (Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Częstochowa, Sieradz, Leszno, Słupsk, Kalisz),Galerii 102 w Warszawie,
Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" w Zawierciu, Muzeum Miasta Łodzi, Galeri Adi Art w Łodzi w galeriach Politechniki Łódzkiej,
udział w licznych wystawach zbiorowych, w kraju i za granicą (Belgia, Niemcy, Włochy, Litwa, Meksyk, Rosja, Bułgaria, Kuba, Syria, Słowacja)
1983   Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki ,
1987   Stypendium prezydenta miasta Łodzi ,
1982, 1991, 2000   Nagroda Rektora ASP w Łodzi ,
1999   Nagroda uznaniowa "Kobieta Roku 1999" przyznana przez American Biographical Institute,
1970, 1971, 1973, 2002    Wyróżnienia w konkursach malarskich i fotograficznych

Ostatnie wystawy indywidualne :

2013   "MALARSTWO - AKWARELE" w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu

2012   „REMINISCENCJE – WIZJE SUBIEKTYWNE” wystawa wielomedialna w Galerii Domu Kultury Polskiej  w Wilnie, Litwa  ( ponad 60 prac )

2011   „POWROTY”        Galeria AdiArt  w Łodzi    ( fotografia, technika klasyczna srebrowa )
2011   „KONDENSACJA ZNACZEŃ”  malarstwo i fotografia w Galerii Krótko i Węzłowato Łódź
2008  „MALARSTWO I FOTOGRAFIA”    w Galerii POLITECHNIKA    Łódź
2007  „CZTERY DEKADY” – Jubileusz poszukiwań twórczych  w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
2006  „OBIETNICA”    wystawa malarstwa i fotografii – Klub Galeria CARTE BLANCHE Łódź
2006 „KAMIOŃSKIE IMPRESJE”     fotografia  w Muzeum Historii Miasta Łodzi