Informacje o artyście:

Biografia:

 

KRZYSZTOF KONICZEK urodził się w 1955 roku w Olecku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni prof. Waldemara Świerzego.

Zasłużony dla Kultury Polskiej - odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2012

Mam na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych na terenie całego kraju oraz w Grodnie, we Włoszech, Paryżu, Anglii i Nowym Jorku. Uczestniczyłem w wielu plenerach malarskich, m. in: w Białowieży, Mikołajkach, Starym Folwarku, Smolnicy, Skokach, Augustowie, Olecku, Narwi, Tykocinie, Marianowie, Zelwie, Rybokartach, Goniądzu, Krutyni, Kołobrzegu i na Helu.

Od lat uczestniczę w akcjach i aukcjach charytatywnych, m. in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ofiarom Powodzi we Wrocławiu, aukcje organizowane przez Wiesława Ochmana w Nowym Jorku, I edycja akcji „ Polscy Artyści - Dzieciom” 2005 -2006, aukcje charytatywne „Solidarni w Cierpieniu” na rzecz ofiar katastrofy w Katowicach, aukcje „Bliźniemu swemu...”, Krakowska aukcja „Wielkiego Serca” , aukcja „Fundacji otwierających się serc” oraz wielu innych.

Uczestniczę w wystawach zbiorowych i akcjach plastycznych, m. in.: „Przystanek Olecko”, „Niepospolite Artystów Poruszenie”, Obchody Rocznicowe Województwa Podlaskiego. Uczestniczę w konkursach i wystawach okolicznościowych na terenie całego kraju, np.: „Triennale Autoportretu” Radom, 60-ta rocznica nadania praw miejskich Gdyni, rocznice powstania „Solidarności” Gdańsk, Gdynia i inne.

Publikacje, m. in.: „Kto jest kim na Białostocczyźnie”, wyd. 1997, „Malarze Podlasia” wyd. 2004, „Artyści Białegostoku XVIII-XX w” wyd. 2005, „Who is Who” w Polsce wydanie IV. Album indywidualny „KONICZEK obrazy pictures”, „Magia obrazu”, „Nowe Otwarcie 100lat ZPAP”, „Magia obrazu II”. Programy telewizyjne i radiowe.

W młodości byłem zawodnikiem drużyny piłkarskiej „Juvenia”. W 1973 roku zdobyłem tytuł Mistrza Polski Juniorów MKS. Wielokrotnie zdobywałem mistrzostwo „starego” województwa białostockiego szkół średnich w piłce nożnej.

Jestem człowiekiem, który ma świadomość, że jesteśmy spadkobiercami kultury polskiej, która jest nierozerwalnie związana z kulturą europejską. Jaka jest i jaka ona będzie najpełniej można odczuć poprzez sztukę, która analizuje i pogłębia naszą świadomość postrzegania.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE

60 wystaw indywidualnych

Ostatnie wystawy:

- 2004 Galeria „Marszand” ZPAP, Białystok (malarstwo)

- 2006 Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, Olecko ROK

- 2007 Opera i Filharmonia w Białymstoku

- 2007 Galeria Jubileuszowa PKiN, Warszawa

- 2007 Galeria GOK, Olecko

- 2008 Warsaw Gallery Hotel Mariott, Warszawa

- 2008 „Sielanka nad Pilicą” - spotkania ze sztuką, Warka

- 2009 Gallery Blue Eye

- 2010 Gallery Blue Eye

- 2010 Festiwal Teatrów Alternatywnych „Sztama” Olecko

- 2011 Uniwersytet w Białymstoku

- 2012 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

PRACE W ZBIORACH

- Muzeum Okręgowe w Białymstoku

- Muzeum Wojska w Białymstoku

- NOT w Białymstoku

- ASTWA w Białymstoku

KOLEKCJE PRYWATNE: USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Włochy, Australia, Szwajcaria, Anglia, Francja, Polska, Hong-Kong.

WYSTAWY ZBIOROWE

około 70 wystaw:

- „Interart”, Poznań

- Wystawa „Akt”, Grodno (Białoruś)

- 20 wystaw poplenerowych

- „Biały Salon”, „Galeria Arsenał”, Białystok

- Plener w Paryżu (Francja)’97

- Triennale Autoportretu, Radom

- Pablo Art Gallery, Warszawa

- Galeria Mito, Warszawa

- Państwowa Filharmonia, Białystok

- Galeria Politechniki „Pejzaż”, „Akt”, Białystok

- Plener w LIDO degali ESTENSI (Włochy)’98

- Home Galery J. Tuora

- Wystawa na Międzynarodowym Festiwalu Filmów

- Przyrodniczych, Wizna 2000

- Hotel Sobieski Warszawa

- BWA Gdańsk, Gdynia, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Wrocław

- Pałac Sztuki Kraków

- Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszwa

- New York Konsulat RP, Aukcja Wiesława Ochmana

- Wystawa Zbiorowa w Centrum Promocji Kultury, Warszawa

- Aukcja „Bliźniemu swemu”

- Aukcja „Polscy artyści plastycy dzieciom”,

- Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” i Konsulat RP w New York

- Galeria SD w Warszawie

- Wystawa Wilanów 2008 - Galeria SD, Warszawa

- Galeria Bellotto 2009 - Warszawa

- Galeria TAB - Warszawa

- Galeria OWZPAP „Nowe otwarcie” - 100 lat ZPAP, 2012 - Warszawa

- Warszawskie Targi Sztuki - 2012 - Warszawa

- Galeria ZPAP - Łódź

- „Barwy morza” - „Dar Pomorza” - Gdynia

- Unit 24 Art Gallery - Londyn

- Stowarzyszenie "Wielkie Serce" - Aukcja - Kraków 2012

- "Abstrakcja" Galeria OWZPAP Warszawa 2013

- „Podlaskie Impresje” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Białymstoku - 2013