Informacje o artyście:

Biografia:

KRZYSZTOF KIWERSKI Urodzony w 1948 w Poznaniu, gdzie skończył Liceum Sztuk Plastycznych. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom z wyróżnieniem 1973 r. w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Od tegoż roku pracuje w ASP, obecnie jako profesor.
Uprawia malarstwo i grafikę komputerową, zrealizował również 31 filmów animowanych w tym cztery pełnometrażowe.
Brał udział w ponad 90 wystawach w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Danii, Szwecji, Japonii, Turcji, Grecji, Jugosławii. 20 Wystaw indywidualnych m in. w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Zamościu, Częstochowie, Genewie.
Udział w licznych festiwalach filmowych m in. w Poznaniu, Krakowie, Oberhausen, Annecy, Canne, Huesca, Tours, Chicago.

Za twórczość malarską otrzymał m in. II nagrodę na VII Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie, Brązowy i Srebrny Medal na ogólnopolskich wystawach malarstwa "Bielska Jesień", "Grand Prix" na ogólnopolskiej wystawie "Spotkania Krakowskie", Medal St. Wyspiańskiego na Salonie Malarstwa Krakowskiego, nagrodę regulaminową na V Biennale Grafiki w Sapporo.

Za realizację filmów animowanych otrzymał m in. dwa razy "Złote Koziołki" i "Srebrne Koziołki" na Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, "Złotą Pieczęć Miasta Triestu", Grand Prix "Złoty Tancerz" w kategorii filmów animowanych w Huesca, Grand Prix na festiwalu w Tours oraz liczne nagrody specjalne i wyróżnienia.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, Muzeum Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Warszawa, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa, Galerie BWA Kraków, Białystok oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.