• Podróżnik w czasie - powrót do laboratorium Krzysztof Iwin
powiększ obraz

Opis obrazu:

Ilustracja do XII rozdziału powieści Wehikuł czasu Herberta George Wellsa.