• Podróżnik w czasie w przyszłości  Krzysztof Iwin
powiększ obraz

Opis obrazu:

Ilustracja do III rozdziału powieści Wehikuł czasu Herberta George Wellsa.