• Taka jedna ze swoją świtą. Krystyna Ruminkiewicz
powiększ obraz

Opis obrazu:

Zdjęcie nie oddaje walorów pracy.