• Taka jedna i śpiący ptaszek. Krystyna Ruminkiewicz
powiększ obraz