• Takie trzy od Czechowa Krystyna Ruminkiewicz
powiększ obraz