• kościół św. Idziego w Inowłodzu Klaudia Anuszczyk
powiększ obraz