• Haftowanie - Wilanów Katarzyna Chodoń
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz z cyklu Ręce Przy Pracy, inspirowany wzornictwem wilanowskim.