• Po zmroku Katarzyna Bruniewska Gierczak
powiększ obraz